Inzoomen op HVO diesel

HVO diesel voor een schonere toekomst

HVO diesel is een biobrandstof. Daarmee is het een biologische diesel, een klimaatvriendelijkere oplossing dan de huidige diesels. Die zijn namelijk uit fossiele brandstoffen vervaardigd en stoten tijdens de verbranding in de motor veel schadelijke gassen uit. HVO diesel is een betere keuze. De term is een afkorting voor Hydrotreated Vegetable Oils, wat betekent dat dit type brandstof ontstaat uit samengeperste gewassen. Wanneer deze milieuvriendelijkere diesel wordt verbrandt ontstaan weinig tot geen gassen die het milieu schade kunnen toebrengen. Daarom is de keuze voor HVO diesel er een voor een schonere toekomst.

Waarvan wordt HVO diesel gemaakt?

Deze biobrandstof is een synthetische diesel. Dit wil zeggen dat er meerdere stoffen zijn samengevoegd om het eindproduct te kunnen vervaardigen. Er worden voor HVO diesel koolwaterstoffen afkomstig van plantaardige en dierlijke vetten gebruikt. Dit zorgt ervoor dat alle gebonden zuurstof verdwijnt uit het eindproduct. Zo kunnen bijvoorbeeld geen bacteriën ontstaan. Daarbij is dit type biobrandstof hernieuwbaar, omdat de gebruikte grondstoffen simpelweg opnieuw geproduceerd kunnen worden.

Twee generaties van duurzame diesel

Zoom je verder in op HVO diesel dan ontdek je dat er twee generaties zijn. Het verschil hiertussen zit hem in de oorsprong van het product. Kijk je naar de eerste generatie, dan is te merken dat deze wordt gemaakt uit gewassen die nog geen doel hebben gediend. Hier kun je gewassen verstaan die op een land worden geproduceerd om vervolgens te gebruiken voor deze vorm van biodiesel. Een nadeel hiervan is dat speciaal hiervoor landbouwgrond nodig is, die anders ingezet kon worden om het voedsel bij mensen te krijgen. Met dat oogpunt in ogenschouw kun je naar tweede generatie HVO diesel kijken. Dit wordt gemaakt uit bronnen die al eens een eerder doel hebben gediend en dat nu niet meer kunnen. Dit is veel klimaatvriendelijker, omdat mensen al reeds gebruik hebben gemaakt van deze bronnen. Een van de grote voorbeelden hiervan is gebruikte frituurvet of tuinafval.

Waarom rijdt nog niet iedereen op dit type brandstof?

Een totale en directe overstap van fossiele brandstof naar HVO diesel is op dit moment nog te lastig. Verbrandingsmotoren zullen moeten wennen aan de nieuwe brandstof en dat heeft tijd nodig. Daarom wordt op dit moment beetje bij beetje gewerkt aan het integreren van HVO diesel in de huidige maatschappij. De biodiesel is uitstekend te mengen met huidige fossiele brandstoffen, waardoor men steeds een stapje dichter bij de uiteindelijke energietransitie komt. Op dit moment zijn er natuurlijk al wel een groot aantal verbrandingsmotoren dat geheel op dit type biobrandstof kan lopen, voornamelijk in de transportsector en de energiesector. Met de juiste inzet en de juiste ontwikkelingen zal HVO diesel één van de oplossingen worden voor een groener en leefbaarder klimaat.