Hoe een kennisbank over energie het verschil kan maken

Een verzamelplaats voor informatie over energie

Als een kennisbank energie als onderwerp heeft is dit een mooie manier om informatie te verzamelen over alle invalshoeken van dit onderwerp. Energie is een breed spectrum waar veel over verteld kan worden. Er zijn vele soorten energie, er zijn ontwikkelingen op het gebied van groene energie en soms zijn er zelf nieuwe maatregelen die getroffen moeten worden. Daarbij kun je mensen informeren over bepaalde tips of trucs die energie besparen. Een kennisbank over energie heeft al deze artikelen bij elkaar gezet. Dit is ideaal voor mensen die niet graag het hele internet afzoeken naar informatie.

Een kennisbank inspireert mensen over energie

Om mensen te inspireren moet je moet je nuttige en aantrekkelijke informatie verschaffen en dat ook nog eens makkelijk bereikbaar maken. Een kennisbank die energie als onderwerp heeft voldoet aan beide criteria. Mensen willen tegenwoordig snel grotere hoeveelheden info tot zich nemen zonder daar al te veel moeite voor te doen. Met een kennisbank als bron hoeven ze niet bewust op zoek te gaan naar verschillende plekken op het internet waar soortgelijke artikelen staan. Men kan de informatie binnen hetzelfde domein vinden. Daarnaast weet men soms niet waar op gezocht moet worden. Een kennisbank biedt artikelen aan als zijnde mogelijk interessant voor de lezer van een bepaald artikel. Ideaal dus om inspirerende en belangrijk informatie over te brengen.

Het belang van kennis over energie

Tegenwoordig is het belangrijk dat er goed gekeken wordt naar schonere alternatieven voor bijvoorbeeld fossiele brandstoffen. Niet altijd weet men hier voldoende van om er voor te zorgen dat de ecologische voetafdruk ook daadwerkelijk groen is. Met een kennisbank over energie kun je deze informatie overbrengen op de lezers. Zo leren zij nieuwe dingen en kunnen zij rekening houden met deze kennis wanneer zij een volgende keuze maken die in welk opzicht dan ook te maken heeft met energie.

Kennis die op ieder moment van de dag beschikbaar is

Een gigantisch pluspunt van een kennisbank is dat de informatie die hierop te vinden is dag en nacht beschikbaar is. Het is niet zoals een supermarkt die dicht is op gezette tijden. Zo maken bijvoorbeeld onderling verschillende dagritmes van mensen niet uit en ook tijdzones hoeven geen belemmering te vormen. Elke persoon met toegang tot het internet kan op elk gewenst moment de juiste informatie vergaren. Ideaal om hen te stimuleren meer bezig te gaan met energie.

Een woud aan duurzame keurmerken

Snap jij het nog? Het zijn er inmiddels veel te veel, en dan hebben we het niet over files of muggen in de zomer. Nee, we hebben het over keurmerken op het gebied van duurzaamheid, ecologie en biologische productie. Zeker nu we ons steeds bewuster worden van de klimaatverandering, zoeken consumenten naar zekerheid. En Europa zou Europa niet zijn als het niet allerlei keurmerken in het leven zou roepen, zodat we ‘zeker’ zijn van de producten die we kopen. Hierdoor zal ons voorgenomen ecologische en duurzame leventje zeker goed ingevuld zijn. De vraag is natuurlijk of dit daadwerkelijk het geval is. Zijn de goedkope scharreleiren van de plaatselijke supermarkt wel zo verantwoord als we denken? En is een keurmerk een garantie voor een bewuste aankoop? In deze blog proberen wij alle duurzame keurmerken te duiden. Misschien vergeten we er een aantal, simpelweg omdat de keurmerken in grote getalen aanwezig zijn. Reageer daarom vooral onderaan deze pagina als je nog aanvullingen hebt.

Uitgangspunt van keurmerken

Keurmerken worden uitgegeven door de overheid, onafhankelijke keurcentra of bijvoorbeeld een expertisecentrum dat zich bezighoudt met een specifiek onderwerp. Zijn keurmerken altijd volledig te vertrouwen? Lang niet altijd en hier hebben we dan ook een prachtig voorbeeld gevonden. Het gaat hier om niks minder dan het ‘man, man, man-keurmerk’ van Rob Geus. Blijkbaar konden bedrijven door betaling het predicaat van hygiënische keuken ontvangen. Ook het keurmerk dat wij op onze website hebben staan van Webwinkelkeur is er één die betaald wordt. In dit geval betalen wij als bedrijf zodat alle aangesloten webwinkels regelmatig gecontroleerd worden. Hier zie je dus dat kosten logisch zijn, maar pas op met alle keurmerken en probeer onderzoek te doen naar de achtergrond hiervan.
Een keurmerk heeft als doel om op eenvoudige wijze te zien of een product voldoet aan bepaalde voorwaarden, zoals die gesteld zijn door een expertisecentrum. Dit om jou als consument te kunnen beschermen en om zekerheid te geven van het product dat je aanschaft. Je zou dus door het zien van een dergelijk keurmerk te weten dat je zeker mag zijn van de normen en waarden waar een bepaalde uitgevende organisatie voor staat.
Vanwege het feit dat wij ons richten op duurzame, ecologische en biologische verzorgingsproducten, zullen wij ook een toelichting geven over keurmerken, die hierop gericht zijn. Wanneer wij een interessant voorbeeld van een merk zien, dan is deze ook hieronder vermeld.

Soorten keurmerken

Dat er vele keurmerken zijn, dat wisten we al. Alleen er zijn dus ook vele soorten kenmerken en keurmerken. Je hebt in de voeding kwaliteitsmerken op basis van het zijn van milieubewust, economisch verantwoord en specifieke keurmerken op een bepaalde productgroep. Wanneer je naar de Keurmerkenwijzer gaat, dan zie je een grote hoeveelheid keurmerken, die zijn dan ook ingedeeld op basis van soorten product, dit gaat van voeding en drinken tot kleding en cosmetica.

Hoe worden deze gecontroleerd?

Het grootste belang bij een keurmerk en voor jouw vertrouwen hierin, is het controleproces. Hoe weet een uitgever van het keurmerk daadwerkelijk dat er voldaan is aan de voorwaarden? Over het algemeen worden er audits uitgevoerd door een onafhankelijke controlecommissie of door het bedrijf zelf. Waar er keurmerken zijn en die belangrijk zijn voor de producenten, daar is er ook een accreditatie nodig vanuit de overheid. Deze soorten keurmerken staan bekend als CI (certificerende instellingen). Wanneer deze instellingen een accreditatie hebben, dan kan je zeker zijn van het feit dat deze organisaties zich hebben verbonden aan het idee dat er voldaan is aan de algemene zienswijze op een keurmerk en dat er geen illegale praktijken zijn omtrent dit gebruik. Wanneer het daarnaast over voedsel of milieu gaan, dan hebben ze zich ook verbonden aan de algemene zienswijze van milieu Centraal of het Voedingscentrum.

Bij het biologisch keurmerk van de Europese Unie, wordt Stichting Skal ingezet om te onderzoeken of er wordt voldaan van grondstof tot eindproduct aan de eisen van de Europese Unie. De organisatie Max Havelaar van het keurmerk Fairtrade wordt gecontroleerd door FLO-CERT, deze organisatie doet een continue analyse van de gehele waardeketen en hoe eerlijk de volledige handel verloopt. Hoe lastig dit is, komt naar voren bij de documentaire over Tony’s Chocolonely. Het doel was om te zorgen voor slaafvrije chocolade, maar vanwege de complexe waardeketen en moeilijke communicatie in de productielanden, kan men dit niet beloven.

Betrouwbaarheid en betekenis van de keurmerken

Voeding

Ieder product dat we kopen in de supermarkt of bij de slager, bakker, viskraam en ga zo maar even door, gaan we uiteindelijk consumeren. Alleen in de huidige tijd is zekerheid over wat je eet zeer belangrijk. Volgens de Europese Unie zijn er meerdere verplichtingen om op voedingswaren te vermelden:

 • Ingrediënten
 • Houdbaarheid
 • Waar en door wie geproduceerd.
 • Batchcodes
 • Informatie over hoe je het moet bewaren
 • Voedingswaardes
 • Allergieinformatie

Dit zijn de voornaamste, maar een producent moet bijvoorbeeld bij alcoholische producten ook altijd zorgen voor een vermelding van leeftijd en het percentage. Naast deze basisinformatie, kan een voedingsproducent kiezen om verschillende keurmerken te dragen. Het voordeel voor de klant is dus dat hij/zij snel kan zien aan welke waarden het voldoet, daarnaast zijn de producten dus extra gecontroleerd op hun kwaliteit. Voor de verschillende producten heb je dan ook de volgende kenmerken:

Stichting ‘Ik kies bewust’

Ik kies bewust en gezond logo

In het verleden is er aan bedrijven gevraagd om te doen aan zelfregulering waarbij er actief gezocht werd naar artikelen die een bewuste of een gezonde keuze waren. Hiervoor is op dat moment de stichting ‘Ik Kies Bewust’ opgericht, dat op zijn beurt zeer bekend staat voor de ‘vinkjes’ op de verpakking. Het idee was om de consument een beter inzicht te geven in welke artikelen gezonder zijn en welke artikelen beter genomen konden worden. Zo waren de groene vinkjes ervoor bestemd om duidelijk te maken dat hierin rekening zou worden gehouden met de schijf van vijf en waren de bewuste keuzes, de keuzes binnen een productgroep, die minder calorieën of suikers bevatten. Na een strijd van de consumentenbond is er op dit moment eindelijk het besef dat dit logo niet helpt. Meerdere vreemde voorbeelden konden genoemd worden, zoals een broodje bapao dat een gezonde keuze zou zijn.  Door middel van het betalen van een bedrag, konden bedrijven dit soort logo’s verkrijgen en het gaf de consument geen zekerheid of het product daadwerkelijk gezond zou zijn.

Op dit moment is er gekozen voor de nutriscore waarbij er gekeken wordt naar de voedingswaarde van een artikel in vergelijking met soortgelijke producten. Hier wordt er dan meer objectief gekeken naar de waarde van een bepaald product. Is dit nu op dit moment ideaal? Nog niet! Deze code is nog niet verplicht voor alle artikelen, dus het kan nog niet optimaal vergeleken worden. De consumentenbond staat voor een verplichting, maar misschien moeten wij als consument onszelf eens beter inlezen aangaande ons voedsel. Dit zorgt voor een regulerend effect bij de consument zelf. De voedingswaarden kan je gelukkig allemaal vinden op de verpakking.

Bio controle Skal

Europees Biologisch Keurmerk Skal

Door de Europese Commissie uitgegeven en door de Stichting SKAL gecontroleerd, gaat het over het Europees Biologisch keurmerk. Voor hen die op zoek zijn naar de juiste artikelen voor in de keuken, die kunnen op zoek naar dit logo. Nu zijn er meerdere voorwaarden verbonden aan dit Biologisch keurmerk, dan in de top 10 staat van de topkeurmerken. De EU strategie van ‘Boer tot Bord’ is uitgemond in dit keurmerk. In 2030 wil men voldoen aan de voorwaarde om 25% van de landbouwgrond biologisch te maken. De volgende voorwaarden moeten worden voldaan om biologisch te mogen heten:

 • Producten moeten voor minimaal 95% uit echte biologische ingrediënten bestaan.
 • Het moet duidelijk zijn waar de ingrediënten precies vandaan komen.
 • Er zijn geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt.
 • Er is geen kunstmest gebruikt.
 • Bij de productie van vlees is rekening gehouden met dierenwelzijn.

Waarom is dit zo’n goed keurmerk zou je denken? Om een goed keurmerk te mogen heten is het belangrijk om transparant te zijn in je werkwijze, een juiste controle voor de waarborgen te hebben en het zorgt daadwerkelijk voor meer duurzaamheid in de wereld. Wat daarnaast in onze ogen heel belangrijk is om van kwaliteit te zijn is onafhankelijk zijn van de sectoren binnen de markt. Kans op belangen, die elkaar tegenspreken, moet zoveel mogelijk verkleind worden.

Wie mogen dit Biologisch Keurmerk dan gebruiken?

Het logo moet worden gebruikt voor:

 • alle voorverpakte levensmiddelen van de EU die in de EU worden geproduceerd en als biologisch worden verkocht.

Het gebruik van het logo is facultatief:

 • voor ingevoerde producten die voldoen aan de EU-voorschriften inzake de invoer van biologische producten;
 • voor niet-voorverpakte biologische producten;
 • voor biologische producten van de EU die in derde landen in de handel worden gebracht;
 • in het kader van voorlichtingscampagnes die bedoeld zijn om het publiek te informeren over de bioregeling (zolang geen misleidende informatie wordt gegeven en het logo niet wordt gebruikt om te suggereren dat een niet-biologisch product voldoet aan de eisen van de biologische productie).

Het logo mag niet worden gebruikt voor:

 • producten die voor minder dan 95 % uit biologische ingrediënten bestaan;
 • grootkeukendiensten zoals in restaurants of ziekenhuizen;
 • producten die niet onder de voorschriften voor biologische producten vallen, zoals cosmetica of producten van de jacht en de visserij;
 • producten in “omschakeling” (waarbij nog maar pas biologische methoden worden toegepast, zodat er nog niet-biologische stoffen in de bodem of de dierenketen aanwezig kunnen zijn).

Vanwege de kwaliteit van het keurmerk en het doel dat het nastreeft, is dit logo op een product zeer welkom. Daarnaast is de betaling voor het keurmerk enkel om de werking van Stichting SKAL te kunnen laten voortbestaan.

EKO Keurmerk

EKO Keurmerk voeding, biologisch geproduceerd

Door dezelfde Stichting SKAL is ook het EKO keurmerk uit te geven. Het is een uitbreiding op het logo van Biologische producten. Hier moeten de producenten dan al voldoen aan enkele basiswaarden om het biologisch keurmerk te mogen dragen, maar het EKO keurmerk vraagt om nog eens extra te kijken naar de toekomst van het bedrijf. Dit zou er dan voor moeten zorgen dat bedrijven zich altijd blijven verbeteren, zodat deze vooruitgang niet stil komt te staan. Dit zijn dan ook wel de plusnormen van het EKO keurmerk. Deze zijn dan verbeterplannen voor een bepaalde sector op het gebied van de volgende onderdelen:

 • Assortiment: Transparante bedrijfsvoering van het bedrijf.
 • Biodiversiteit: Het bedrijf zorgt voor biodiversiteit binnen en buiten het bedrijf.
 • Bodem: De bodem dient verzorgt te worden voor de lange termijn.
 • Dierenwelzijn
 • Energie en klimaat
 • Gezondheid
 • Kringloop: Zoveel mogelijk een gesloten kringloop en zo min mogelijk waste.
 • Oorsprong: Gebruikt van zelf opgekweekte mest bijvoorbeeld.
 • Puur en Schoon: Alles is zonder chemicaliën en geen gemodificeerde producten.
 • Sociaal en Eerlijk
 • Transparantie
 • Verpakking

Door te gaan voor continue verbetering, kan het EKO keurmerk voorzien in een grotere mogelijkheid dat enkel het Biologisch Keurmerk.

Beter Leven

Beter Leven Keurmerk voor Beter vlees

De Dierenbescherming heeft dit logo in 2007 geïntroduceerd, omdat er op dat moment nog geen 1% van de landbouw biologisch was en er weinig aandacht was voor het dierenwelzijn. Natuurlijk stond dit ook vreemd, dat er op een dood dier er een vermelding was van hoe goed deze geleefd had, maar toch is er besloten dit te doen. Het zou zorgen voor meer bewustzijn bij de consument. Het voldoet aan de eisen om controle, transparantie en duurzaamheid.

Vanwege het feit dat dit keurmerk eveneens hoog scoort op transparantie, controle en duurzaamheid, mag dit keurmerk als kwalitatief zeer hoog worden bekeken. Heerlijk natuurlijk, maar wat betekenen nou die sterren precies?

De eerste ster betekent al dat er veel wordt nagedacht over het welzijn van de dieren. Hier hebben ze meer ruimte om in te leven en hebben ze voldoende afleiding in hun leven. Dit gaat tot de derde ster waarbij de dieren de volledige ruimte binnen en buiten hebben om een eigen leven met eigen keuzes te leiden. Wil je meer weten over de precieze eisen? Lees verder op de site van het Voedingscentrum

 

Fair Trade Max Havelaar

Mede door de globalisering zijn kleine spelers in de markt erg onder druk komen te staan. Natuurlijk willen wij niks teveel betalen voor onze producten, maar wat is teveel. Wie verwacht voor een dubbeltje een banaan te krijgen moet misschien eens kijken of dit daadwerkelijk eerlijk is. Je moet ook nagaan dat er vele schakels tussen de boeren en de supermarkten zitten. Wat houdt een boer over? Meestal te weinig om echt te kunnen investeren, het is net genoeg om te kunnen leven. Wanneer dan de wereldmarkt nog meer druk legt, dan zorgt dit voor een onwerkbare situatie. Wanneer wij onze producten kopen, dan weten wij graag dat de producenten goed in hun leven kunnen voorzien, daarom is het Fairtrade keurmerk naar voren gekomen. Wanneer dit keurmerk is gegeven, dan mag je zeker zijn van de volgende zaken:
 • De boeren krijgen sowieso een minimumprijs, dat kan voorzien in hun leven en ook in een investering. Ook al gaat de wereldprijs omlaag, dit minimum blijft staan.
 • Er wordt een premie opzij gezet voor een coöperatie van boeren, die dan gezamenlijk en democratisch kunnen besluiten waarin te investeren.
 • De boeren die produceren volgens strenge duurzame voorwaarden, zodat de producten ook nog eens goed zijn voor het milieu.

In de jaren zijn er vele vormen van kritiek geuit op fairtrade, omdat deze toch niet zo goed zouden betalen. Daarnaast zouden de omstandigheden niet veel beter zijn. Na intern onderzoek zijn enkele coöperaties verbeterd en nu mag Fairtrade zich dan ook een gezond keurmerk noemen die doen wat ze beloven.

Gras Keurmerk

De Stichting Gras Keurmerk is ontstaan in de jaren 90 na het ontstaan van het EKO keurmerk. Dit keurmerk is al reeds besproken en eist zeer veel van de landbouwers, nu zorgt dit voor veel extra kosten waardoor het mogelijk onwerkbaar zou worden. Vooral het continue verbeteren van het bedrijf zorgt voor een continue vorm van investeringen. Deze stichting heeft een tussenweg gecreëerd om boeren de mogelijkheid te geven met minder investeringen toch aan te geven aan Biologische landbouw te willen doen waar er strenge eisen omtrent de hoeveelheid dieren in een stal en hoe vaak deze naar buiten kunnen. De eisen staan beschreven op hun website en worden geüpdate over de tijd. Een mogelijkheid voor iedereen om meer groen te werken in de groene sector. Het nadeel is dat dit keurmerk niet zeer hoor staat aangeschreven, dus enkel het biologisch keurmerk lijkt ons voldoende.

UTZ Standaarden

UTZ Standaarden Landbouw Producten

Vele producten zoals koffie, thee, cacao en hazelnoten worden geproduceerd volgens UTZ standaarden. Hierbij gaat het erom dat er voldoende ondersteuning is voor People, Planet en Profit. Hier bedoelt men dat het wil denken aan de mens, de planeet en ook op een eerlijke manier haar winst wil behalen. Dit doet men op basis van 2 richtlijnen. De eerste is de gedragscode, die van toepassing is bij het groei- en oogstproces. Daarnaast heeft men een richtlijn voor het vervoer naar de winkel. UTZ is aangesloten bij de ISEAL Alliantie, dat wereldwijd bekend staat als vereniging voor duurzaamheidsnormen. Binnen dit verband ontwikkelen ze ook de normen en wordt hier constant aan gesleuteld om er iets beters van te maken. Wat belangrijk is binnen de gedragscode is:

 • De Traceerbaarheid van artikelen en waar het dus vandaan komt.
 • Het bodemmanagement waarmee men wil verzorgen dat de natuur zoveel mogelijk wordt gespaard met de productie.
 • Veiligheid voor medewerkers en milieu.

Het keurmerk staat in de top 10 van beste keurmerken, zoals eerder al vermeld is hoe dit is samengesteld.

SSK Keurmerk

Super Supermarkt SSK Keurmerk

Wanneer jij denkt aan een bedrijf, dan vindt je deze vast wel eens goed of aan te raden, maar je kan een stap verder gaan en hier gaat het dan over de Super Supermarkt. Alleen dit houdt niet enkel in dat een supermarkt jou als klant tevreden moet stellen, wat moet het nog meer? Het SSK is een keurmerk dat 7 thema’s heeft samengesteld. Dit zorgt ervoor dat jij zeker weet dat een supermarkt zorg draagt voor de volgende onderwerpen:

 • Lokale betrokkenheid: De winkel mengt zich in de maatschappelijke ruimte. Hier helpt het mee aan de cohesie binnen een bepaalde buurt.
 • Onderscheidend assortiment: Er ligt in de supermarkt een grote hoeveelheid aan gezonde keuzes, die ook nog eens biologisch, fair trade zijn en van lokale leveranciers.
 • Stimulerend personeelsbeleid: Hier voldoet het bedrijf aan een goed werkgeverschap waar het haar personeel goed verzorgd in de verschillende onderdelen.
 • Duurzaam met Energie: Bewuste omgang met energie en het hergebruiken van bepaalde afvalstoffen voor het gebruik in de winkel.
 • Afvalreductie en inzameling: Zorgen voor onder andere meer circulariteit van het bedrijf.
 • Veiligheid en preventie
 • Transport en logistiek

Dit keurmerk wordt door een onafhankelijke organisatie geregeld en lijkt door de samenwerking met TNO te willen zorgen voor meer betrouwbaarheid. De transparantie van dit keurmerk is niet zeer gekend, maar je ziet dat er voornamelijk een focus ligt op milieu, maar niet echt op dier en mens. Dit zijn wel uitlopers, maar de check vindt niet plaats hierop.

Milieukeur

Milieukeur non-food producten voor een certificaatOn the way to planet proof milieubewuste voeding

SMK is een bekend bedrijf dat zich richt op het verduurzamen van producten en van de bedrijfsvoeringen binnen de verschillende organisaties. Daarbij ontwikkelt het ambitieuze normen voor de toekomst, maar deelt het ook nog eens verschillende keurmerken uit. Hierbij is er een verschil gemaakt tussen het milieukeur, waarbij het gaat om non-food en ‘on the way to planet proof.’ Deze keurmerken worden door verschillende certificerende bedrijven uitgekeerd en er wordt op basis van verschillende eisen een test gedaan. De verschillen zijn op de website te vinden. Hier wordt dan gesproken over een certificatieschema waar de triple P centraal staat:

 • Profit
 • Planet
 • People

Waar herkennen we bovenstaande van terug? Het voordeel van deze kenmerken is dat deze zeer hoog staan aangeschreven op het gebied van transparantie, duurzaamheid en betrouwbaarheid. In tegenstelling tot sommige voorgaande. Wanneer je als bedrijf echt wil voldoen, dan kan dit een zeer nuttig kenmerk zijn om te gebruiken.

ASC/MSC

ASC MSC Duurzame visvangst en duurzame viskweek

Wie houdt er niet van? Een lekker visje! Oké sommigen niet. Alleen wanneer jij van vis houdt, lees dit dan vooral even verder. Twee keurmerken die snel door elkaar te halen vallen, zijn het ASC en het MSC keurmerk. Deze beide gaan over de vissen die wij naar binnen werken. Nu is het ASC (Aquaculture Stewardship Council)  keurmerk gericht op de kweek van vissen en is het MSC (Marine Stewardship Council) gericht op de visserij. Bij deze keurmerken, die hoog staan aangeschreven op het gebied van betrouwbaarheid en duurzaamheid, is er een focus op hoe de visvangst en kwekerij plaatsvindt. Het keurmerk is te vinden op tilapia en pangasius. Ook is er gekweekte zalm uit Noorwegen. Deze gekweekte vissen komen vooral uit Zuidoost-Azië. Andere soorten met keurmerk: abalone (zeeslak), kokkels, coquilles, mossels en oesters, cobia (baars-achtige vis), zoetwater forel, seriola (baars-achtige vis) en garnaal. Daarnaast zijn deze keurmerken te vinden onder de alliantie van ISEAL, zie ook de UTZ certificering.

Het doel ik vooral om:

 • Te zorgen voor zo min mogelijk druk op het milieu
 • De visstand zo veel mogelijk stimuleren en zwakke punten ontzien.
 • Bij de verzorging van de vissen wordt er gezorgd voor onder andere zo min mogelijk tot geen antibiotica.

 

Verzorgingsproducten

Wij als Bath & Buds zijn geen leverancier van apparatuur, maar van verzorgingsproducten. Daarom zal het energielabel niet worden uitgelegd hier, maar we raden je zeker aan om hier eens naar te kijken. Zo weet je in de toekomst waarom A beter is dan C of zelfs een D apparaat. In deze blog zullen we je niet teveel vermoeien met keumerken voor jouw nieuwe apparaat, maar over de verzorgingsproducten zal er zeker een onderscheid gemaakt kunnen worden in keurmerken. Ben jij ook al zo benieuwd?

COSMOS

Samenwerking is super belangrijk, zo ook tussen de verschillende certificerende organisaties. Je had in het verleden de volgende organisaties in de wereld voor de controle van cosmetica:

 • BDIH (Duitsland)
 • Ecocert (Frankrijk)
 • CosmeBio (Frankrijk)
 • ICEA (Italië)
 • Soil Association (Groot Brittanië)

Deze organisaties hadden ieder al het doel om meer organische stoffen te krijgen in de cosmetica, maar door meer samenwerking in Europa hebben zij ook besloten om samen te werken in deze certificaten binnen Europa. Na 6 jaar onderhandelen, want ja ieder land en cultuur zijn willetje op het gebied van cosmetica, is er één keurmerk gekomen. COSMOS Organic en COSMOS natural. De verschillen zijn niet duidelijk te vinden.

Cosmos Alliantie Cosmetische producten keurmerk

In ieder geval 95% van de cosmetica dient van organische materialen gemaakt te zijn. Hierin zijn er enkele standaarden waaraan voldaan dient te worden.

 • De bron en verwerking van de ingrediënten, waarbij er goed moet gelet worden op chemische componenten en het gebruik van elektra en water.
 • De samenstelling van het totale product. Hier moet er dus voldoende bestaan uit de organische componenten.
 • De opslag, productie en verpakking dient altijd zo efficiënt en hygiënisch mogelijk te gebeuren.
 • Duurzaam milieu management
 • De labels en communicatie dienen zo eerlijk mogelijk te zijn zonder onnodige beloften.
 • De inspectie dient plaats te vinden door een juiste instantie.

Op basis van controle en milieu is dit keurmerk zeer goed bezig. We missen wel de transparantie, omdat er een heerlijke wirwar is van allerlei organisatie om de controle uit te voeren.

 

DEMETER

Demeter keurmerk het logo hierbij

Gebaseerd op de Griekse god Demeter, is er een keurmerk dat wereldwijd wordt gezien als een hoogstaand keurmerk om de Biodynamische landbouw en verwerkingsbedrijf te controleren. Ook voor de cosmetische markt heeft het een keurmerk uitgegeven. Hier gaat er erom dat de cosmetica voor minstens 66,66% bestaan uit Demeter producten. Nu snap je natuurlijk niet meteen wat dit zijn, maar het gaat hierbij over grondstoffen die worden verkregen op basis van biodynamische landbouw. De landbouwer dient ten eerste al te voldoen aan de biologische voorwaarden van de Europese Unie en moeten daarnaast nog aan enkele voorwaarden voldoen op basis van energiebesparing, bodemgebruik en ook zijn er eisen aan de verpakking van de artikelen. De achterliggende gedachte aan biodynamisch werken zijn op basis van een samenwerking tussen mens, plant, dier, bodem en het heelal. Hierbij moeten de kringlopen zoveel mogelijk sluitend zijn. Benieuwd naar dit soort bedrijven? Klik eens op de volgende link om meer te leren. De volgende kenmerken zijn sprekend voor Demeter:

 • Streven naar een gemengde bedrijfsvoering
 • Zorg voor bemesting en compostering
 • Zorg voor levensprocessen
 • Natuurontwikkeling op het bedrijf
 • Ontwikkeling van mens en bedrijf
 • Landbouwkundige ontwikkeling

Zoek je dus een keurmerk dat zeer sterk staat voor meer milieu- en mensbewust handelen, dan staat deze sterk aangeschreven.

 

Europees Ecolabel

EU Ecolabel Logo voor Duurzame cosmetica

Het Europees Ecolabel is erop gericht om te zorgen dat verzorgingsproducten zoals zepen, shampoo en conditioners zo min mogelijk nadelige effecten hebben op het milieu. Giftige stoffen en overmatig gebruik van water dienen te worden verbannen. Op dit moment zijn er ongeveer 71.000 artikelen gecertificeerd. Je kan ze herkennen aan bovenstaand label.

De criteria om te kunnen aansluiten bij het Ecolabel, dat wordt uitgegeven door de Europese commissie zijn de volgende:

 •  Er moet zo min mogelijk impact zijn op het watersysteem van de wereld.
 • Alle verpakkingen bijvoorbeeld dienen gemaakt te zijn van materialen die door de natuur makkelijk te verwerken zijn.
 • Een bedrijf moet zo min mogelijk verpakking gebruiken.
 • De stoffen dienen zo natuurvriendelijk mogelijk te zijn.
 • Zo min mogelijk gebruik van bronnen om te komen tot een goed product.

Om een dergelijk label te verkrijgen, dan kan het minimale kostenplaatje 1500 euro zijn en kan oplopen tot 10.000 euro. Dit is om alle audits en controle te kunnen volhouden. Bath & Buds heeft wel haar bedenkingen bij de grote kosten die gemaakt moeten worden. Vanwege de betrouwbaarheid van dit logo, kan het voor een bedrijf een mooie maatstaf zijn om aan te voldoen.

Fairtrade (Cosmetica)

Evenals de koffie en andere zaken, die al zijn besproken. Is er ook een dergelijk utigangspunt voor de cosmetica. Wil je meer weten? Klik dan op de volgende link.

Natrue

Met de missie om ‘het beschermen en het promoten van natuurlijke en organische cosmetica tot een voordeel van de consument wereldwijd’ heeft Natrue zichzelf tot nu toe ingezet om te zorgen voor een betere wereld. Zij hebben op dit moment meer dan 7000 artikelen gecertificeerd, meer dan 300 merken en hebben meer dan 500 producten als grondstoffen goedgekeurd. Je kan ook hun database bezoeken hiervoor.

Welke criteria heeft dit merk voor de producten en bedrijven?

 • Enkel natuurlijke producten worden toegelaten, minsten 70%
 • Water wordt niet meegenomen in de meting hiervan.
 • Geen enkel artificieel artikel wordt toegelaten.
 • Ze zeggen sterk te staan voor duurzaamheid.
 • Het wordt op basis van wetenschap bepaald.
 • Enkel bedrijven die voldoen aan de waarde worden toegelaten.

Er zijn verschillende bedrijven die de controles uitvoeren voor Natrue. Om een label te mogen ontvangen voor de duur van 2 jaar, dan kost dit 220 voor een product. Dit bedrag lijkt ons zeer logisch voor de procedures die uitgevoerd moeten worden. Het milieu staat hoog in het aanzicht, maar de visie op dier en mens zijn niet zo nadrukkelijk aanwezig.

Cruelty Free

Cruelty Free Dierproefvrij Leaping Rabit

Ben je aanbeland op het punt dat jij het belangrijk vindt dat producten niet op dieren zijn getest? Dan is dit keurmerk zeker wat voor jou. Waarom zijn dieren ook nodig om producten op te testen? Ons als Bath & Buds lijkt dit niet nodig. Met dit logo wordt er enkel aangetoond dat de producten en grondstoffen niet zijn getest op dieren. Zeer fijn, maar meer doet deze dan ook niet. Voor ons lijkt dit dan ook een mooie mogelijkheid voor andere bedrijven om dit op hen te nemen, zodat dit onderdeel van het woud aan keurmerken wordt verwijderd.

Vegan

Vegan Keurmerk Zonder Dieren

Wil jij producten die voor 0% uit iets bestaan waarvoor dieren zijn gebruikt? Dan ben je op zoek naar bovenstaand logo. Ze wordt uitgegeven door de Vegan Society. Er mogen dus kortgezegd geen enkele dieren gebruikt zijn om tot het product te komen. Er is wel een Europees verbod op het gebruik van dierenproeven bij cosmetica sinds 2013, maar nog vele producten mogen dat wel. Dit keurmerk zou dat controleren. Enkel the Vegan Society controleert de bedrijven op het wel of niet aanwezig zijn van dierlijke elementen. Dit vinden wij als Bath & Buds niet echt wenselijk, misschien vind jij iets anders. Het kan nogal zorgen voor willekeur. Om een keurmerk aan te vragen duurt dit ongeveer 60 werkdagen.  Iedereen kan dit keurmerk aanvragen en een limiet is niet aanwezig. Door het gemak waarmee de controles worden uitgevoerd lijkt ons dat bedrijven, die het niet zo nauw nemen, toch makkelijk een beetje de regels kunnen oprekken.

Heb jij nog keurmerken gevonden voor cosmetica, die wij niet hebben besproken? Geef het even aan in de reacties.

 

Diensten

Naast alle producten die wij kunnen kopen om ons welzijn te verhogen, kan je ook kiezen voor een heerlijk moment ontspanning op reis of in een restaurant. Jammer genoeg is dit tijdens de crisis niet mogelijk, maar laten we hopen dat we weer snel mogen gaan. Wanneer we weer mogen, let dan ook eens op de volgende keurmerken. Deze vertellen jou in hoeverre het bedrijf voldoet aan de waarden die Bath & Buds ook wil uitstralen.

VCS Klimaatcompensatie

Met meer dan 1600 gecertificeerde VCS projecten is er op dit moment al meer dan 500 miljoen ton aan CO2 gecompenseerd. Je kan bij VCS punten/credits kopen die voor een bepaalde hoeveelheid aan CO2 reductie staan. Dit kan je doen als consument, maar ook zeker als bedrijf. Ben je dus op de hoogte van je verbruik en uitstoot, dan zou je dus via dit bedrijf jouw uitstoot kunnen compenseren. De projecten zijn er dan op gericht om te zorgen voor die compensatie. Het bedrijf Verra geeft deze certificaten uit aan projecten. Bij de aanmelding ben je 300 dollar kwijt en voor een project is dit 500 dollar. Voor een unit VCS betaal je 0,03 dollar en die kan dan richting een project gaan. VCS is dus eigenlijk een marktplaats voor CO2 punten. Zolang het zorgt voor een eerlijke verdeling en verlaging van CO2 over de wereld, dan is dit een goed idee. Om te zorgen voor zoveel mogelijk objectiviteit worden de controles door externe partijen uitgevoerd.

Europees Ecolabel (Toerisme)

Waar het Europees Ecolabel al besproken is, is er ook een label voor de toeristische sector. Je kan dus als hotel, camping etc. een label aanvragen voor je bedrijf. Wanneer je dan als klant een bedrijf zoekt dat voldoet aan jouw eisen, dan kan je op zoek gaan naar het Ecolabel, waaraan voldoen bedrijven met dit logo?

 • Energie: Alles is zo duurzaam mogelijk met het meest efficiënte verwarmingstoestel, apparaten met A+++ labels etc.
 • Water: Er mag niet meer dan 8,5 liter per minuut uit een kraan of douche lopen. Daarnaast moeten de toiletten etc. zeer duurzaam gebruikt worden.
 • Afval: Het bedrijf doet er alles aan om zo min mogelijk afval te genereren. Dit houdt bijvoorbeeld in dat men niet werkt met verpakkingen per plakje kaas bijvoorbeeld en doet men niet aan servies dat weggegooid kan worden. 
 • Overig: Hierbij kijkt men naar de zaken die het bedrijf aanbiedt om duurzamer te leven op het gebied van bijvoorbeeld vervoer of tips in de buurt.

De controles worden uitgevoerd door onafhankelijke instellingen, die op hun beurt ook weer worden gecontroleerd. Dit is binnen de EU, Noorwegen, Liechtenstein en IJsland.

 

Greenkey

De stichting KMVK is een stichting dat zich sinds 1999 richt op de toeristische en recreatieve sector en probeert hier voornamelijk een focus te leggen op duurzaam ondernemen. Om dit te bewerkstelligen hebben zij meerdere keurmerken ontwikkeld, hiervan zijn Greenkey en Blauwe Vlag het meest aansprekende en het vormt ook een certificering voor het grootste deel van de ontspanningssector. Ook al zijn er 1600 bedrijven aangesloten bij GreenKey, het wordt onafhankelijk maar niet geaccrediteerd gecontroleerd. Dit zorgt voor een vermindering in kwaliteit van het keurmerk. Zien wij dat dit als totaal weggegooide moeite bij het onderzoeken van een Greenkey? Nee totaal niet, duidelijke normen worden omschreven per soort accommodatie op de volgende website. Normen Greenkey.

Stel je voor dat je bijvoorbeeld een restaurant hebt en een Greenkey wilt behalen. Je meld je aan via de website van Greenkey en kan alvast de normen bekijken. Je hebt hierbij een deel verplichte normen, die sowieso moeten behaald worden voor de Greenkey, door ook nog een bepaalde score te behalen op de optionele normen, kan je een Goude, Zilveren of Bronzen Greenkey behalen. De score zijn respectievelijk 30, 24 of 18.

De normen worden onderverdeeld op basis van:

 • Management
 • Communicatie
 • Maatschappelijke betrokkenheid
 • Water
 • Reiniging
 • Afval
 • Energie
 • Bouwen en Groen
 • Mobiliteit
 • Eten en Drinken
 • Duurzaam inkopen
 • Textiel

Hierbij zijn alle normen wel ingericht om het duurzaamheidsvraagstuk. Bij het management dient er bijvoorbeeld kennis te zijn van alle wetgeving en bij bouwen en groen dient men met aandacht voor de natuur ook mogelijke uitbreidingen te realiseren.

Heb je dit dan doorstaan, dan kan en mag je uitkijken naar het volgende keurmerk.

Greenkey Goud en is ook in het Zilver en Brons.

Blauwe Vlag

In Nederland hebben wij op dit moment 182 stranden, recreatiestranden en jachthavens die voldoen aan de normen van de Blauwe Vlag en die zich ook hebben aangemeld. Het is een internationaal milieukeurmerk waarbij vooral stranden en jachthavens dienen te voldoen aan normen omtrent schoon en veiligheid. Tot nu toe was 2018 het beste jaar met 185 uitgegeven keurmerken. De criteria kunnen onderverdeeld worden op het gebied van stranden, waarbij er voldaan moet worden aan:

 • Uitstekend Zwemwater
 • Schoon strand
 • Voldoende toiletten en afvalbakken
 • Reddingsmaterialen en een EHBO post op het strand
 • Voorlichtingsactiviteiten over de bescherming van zee, milieu etc.

Bij jachthavens zijn dat:

 • Schoon water en kades
 • Goede sanitaire hygiënische voorzieningen
 • Een gescheiden afvalinzameling
 • Lozingen afvalwater in het water is verboden.
 • Redding en blusmateriaal aanwezig.
 • Een duidelijk havenreglement voor bezoekers.
 • Voldoende informatie om met de natuur en het milieu om te gaan.

 

Het zijn strenge voorwaarden waaraan voldaan moet worden. Het is dus ook belangrijk dat er een continue vorm van optimaliseren blijft. Evenals de Greenkey is de certificering iets minder aan kwaliteit, maar door redelijk duidelijke normen weet je als buitenstaander waaraan je moet denken bij deze locatie.

 

Travelife

Travelife Keurmerk

Ook hebben wij afgelopen jaar een jaar gehadwaar vakanties en reizen moeilijker waren, het is nog steeds goed om te komende tijd goed te kijken wat je gaat doen met reizen. Aan welke voorwaarden vind jij dat een reislocatie en accommodatie moet voldoen. Travellife  is een keurmerk dat zich vooral richt op de reisbranche en dan vooral op de organisaties en accommodaties. Hierbij dient er gecontroleerd worden op 45 milieupunten en 20 punten daarnaast zijn vrijwillig. Hierbij gaat het dan vooral over punten op het gebied van energie en water, afvalbeheer en de sociale aspecten van bijvoorbeeld medewerkers. De criteria kunnen gevonden worden op de website van Travelife. Deze kunnen ook weer veranderen, dus om de juiste informatie blijvend te kunnen geven, worden deze hier niet vermeld. De controle richt zich op de gehele keten van de reisbranche, waarmee er moeilijker kan worden gedaan aan window dressing. De controle wordt uitgevoerd door een onafhankelijke organisatie, maar niet geaccrediteerd.

ECEAT

ECEAT is een netwerk met honderden kleine accommodaties binnen de recreatieve sector. Hierbij richt het zich voornamelijk om duurzaam recreëren. Hierbij heeft het per jaar gezorgd voor 500.000 overnachtingen in regio’s waar het probleem met het milieu minder aanwezig is. Daarnaast is het goed voor bepaalde regio’s om ook toerisme te krijgen. Om te voldoen aan hun kenmerken, dien je nagedacht te hebben over de volgende onderdelen:
 • Geef nuttige ecologische informatie aan gasten.
 • Wees spaarzaam met water en energie.
 • Draag bij aan het beschermen van de natuur.
 • Verbeter de kwaliteit van het milieu.
 • Verminder de afval van een bedrijf.

Jammer genoeg zijn hier niet hele duidelijke normen voor geschreven, daarnaast zijn de controlebureaus niet geaccrediteerd. Wij vinden het keurmerk daarom wel interessant, maar het heeft nog zeker verbetering nodig. Ben jij benieuwd naar welke bedrijven er voldoen aan de eisen van ECEAT, zij geven jaarlijks een groene vakantiegids uit die je kan inzien.

Green Globe

De Green Globe certificering is op dit moment in 86 landen wereldwijd aanwezig en heeft hier verschillende soorten bedrijven in hun portfolio:

 • Hotels & resorts
 • Business (whole sale / retail)
 • Meeting & congreslocaties
 • MICE organisatoren
 • Cruise schepen
 • Kantoren
 • Restaurants
 • Spa en wellness centra
 • Transport
 • Touroperators en reisbureaus
 • Golfparken
 • Attractieparken

Sinds 1992 is men al bezig om de Green Globe programma’s uit te breiden en is ontstaan op het moment dat de Verenigde Naties in Rio de Janeiro samenkwamen voor een Earth Summit. Het fundament bestaat uit de volgende zaken:

 • De aangesloten organisaties bouwen hun management en operationeel op een zo duurzaam mogelijk wijze.
 • Er wordt optimaal gewerkt aan het verminderen van energie en watergebruik.
 • Er wordt geïnvesteerd in de omgeving om de schade te kunnen compenseren.
 • Diversiteit en inclusiviteit staat in hoog aanzien bij de aangesloten bedrijven.
 • De werking van de organisaties is in overeenstemming met de eisen van de plaatselijke wetgevers.

Wanneer je net bent aangemeld bij de organisatie, dan wordt je een gecertificeerd lid. Houd je dit 5 jaar vol, dan verkrijg je het gouden niveau en bij 10 jaar is dit platina. De controle wordt uitgevoerd door onafhankelijke keuringsbedrijven, die zijn geaccrediteerd. Grote voordelen zijn er te behalen doordat je bij een netwerk zit van gelijkgestemden en je kan tips vanuit de organisatie halen.  Om een autit te kunnen krijgen, dan ben je minsten 750 euro kwijt hiervoor. Dit is een jaarlijks terugkerende kost om zowel de werking te kunnen voorzien en de audit te betalen. Volgens ons zijn dit acceptabele bedragen voor een keurmerk als deze.

Wat kan jij met dergelijke keurmerken? 

Zoals we al hebben gezien, er zijn vele keurmerken te vinden waarbij de ene meer zekerheid geeft dan de andere. Ze zijn meestal ontstaan met een juiste intentie, maar vanwege het feit dat er een wildgroei is van keurmerken, is het lastig om als consument echt te weten welk keurmerk bijdraagt aan een duurzamere wereld met gezonde bedrijven. Wanneer je dus op zoek bent naar een bepaalde eigenschap van voeding, recreatie of andere producten, dan is het goed om uit te zoeken welke keurmerken daadwerkelijk bijdragen aan deze doelen en welke een betrouwbare controle uitvoeren. Wij hebben een klein overzicht gegeven over de kwaliteitscontroles en welke criteria er zijn. Probeer zelf ook eens te lezen waar bepaalde keurmerken voor staan en zie je iets wat je hier niet ziet terugkomen, dan mag je altijd een reactie geven. Wanneer je dit artikel zeer interessant vindt en je denkt dat andere deze ook moeten lezen. Stuur het dan door via je socials.

 

Wat doet Bath & Buds hiermee?

Op dit moment zijn wij in ontwikkeling en zoeken wij naar betrouwbare partners. Hoe doen wij dit?

 • Ten eerste zoeken wij naar partners die zeggen duurzaam te willen werken en werken op basis van respect voor de natuur en het milieu.
 • Daarna gaan wij in gesprek met de mogelijke partners. Zij krijgen van ons vragen op het gebied van hun duurzaamheid in zowel de productie, maar ook op basis van hun bedrijfsvoering.
 • Wanneer een bedrijf voldoet aan onze eisen dan kijken wij ook naar reacties over de partner in de media en in andere bronnen. Wanneer deze voldoen, dan vragen wij om enkele producten. Deze gaan wij onderzoeken op duurzaamheid en gebruik en verpakking.
 • Indien dit voldoet en er ook bepaalde keurmerken te vinden zijn, dan gaan wij kijken of het past bij ons en bij jou.
 • Na deze checks proberen wij zelf op een zo duurzaam mogelijke wijze kijken hoe wij de producten kunnen aanbieden. Wanneer hier zaken in kunnen verbeteren, dan zorgen wij voor een feedbackloop met de partners.
 • Uiteindelijk kunnen wij jou hopelijk blij maken met deze producten.

Door een langere procedure en door hogere eisen aan de producten zijn onze producten meestal duurder dan die van de concurrent. Wij proberen de beste kwaliteit voor de beste prijs. Wanneer je hierover vragen hebt? Stel ze vooral en wij proberen ze te beantwoorden.